Conecto Broker

Conecto Broker to  połączenie niezależnych brokerów, którzy skonsolidowali zasoby, zróżnicowane doświadczenia oraz kompetencje, by zwiększyć rynkowe możliwości działania poszczególnych kancelarii brokerskich.

CONECTO BROKER powstało w 2018 roku, jako połączenie niezależnych brokerów, którzy skonsolidowali zasoby, zróżnicowane doświadczenia oraz kompetencje, by oferować lepszy i szerszy serwis w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, wzmocnić pozycję negocjacyjną wobec ubezpieczycieli, zwiększyć rynkowe możliwości działania poszczególnych kancelarii brokerskich i tym samym skuteczniej reprezentować Klientów.

Celem spółdzielni jest integracja operujących regionalnie średniej wielkości kancelarii brokerskich, które przywiązane do idei niezależności poszukują elastycznych form współpracy, umożliwiających przezwyciężenie barier rozwojowych oraz stabilizujących rynkową pozycję. 

Aktualnie członkami CONECTO BROKER jest 18 kancelarii brokerskich z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Łącznym przypis wszystkich udziałowców to prawie 200 000 000 złotych, co sytuuje CONECTO BROKER w 15-tce największych brokerów w Polsce! 

CONECTO BROKERS to bezpieczny ekosystem dla rozwoju średniej wielkości kancelarii brokerskich.

Idea Conecto Broker?

Misją spółdzielni jest połączenie regionalnych możliwości w globalną moc, z zachowaniem dużej elastyczności cechującej mniejsze firmy i jednoczesnym uzyskaniem skuteczności oraz możliwości typowych dla dużych podmiotów.

CONECTO BROKER sięga do prawdziwych korzeni oraz idei spółdzielczości. Niczego nie narzuca członkom, wskazuje jedynie optymalny kierunek i rozwiązania, których zastosowanie w ostatecznym rozrachunku wzmacnia poszczególnych członków. Silni, niezależni członkowie, to silna, jednolita na zewnątrz grupa, która może więcej.

Dlaczego Spółdzielnia?

Spółdzielnia to dobrowolne zrzeszenie, do którego wstąpienie i wystąpienie nie wymaga skomplikowanych procedur. Każdy członek grupy dysponuje ponadto w spółdzielni jednym głosem, a decyzje podejmowane są wyłącznie, jeśli poprze je większość udziałowców.