Conecto Broker

Conecto Broker to  połączenie niezależnych brokerów, którzy skonsolidowali zasoby, zróżnicowane doświadczenia oraz kompetencje, by zwiększyć rynkowe możliwości działania poszczególnych kancelarii brokerskich.

CONECTO BROKER powstało w 2018 roku, jako połączenie niezależnych brokerów, którzy skonsolidowali zasoby, zróżnicowane doświadczenia oraz kompetencje, by oferować lepszy i szerszy serwis w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, wzmocnić pozycję negocjacyjną wobec ubezpieczycieli, zwiększyć rynkowe możliwości działania poszczególnych kancelarii brokerskich i tym samym skuteczniej reprezentować Klientów.

Celem jest integracja największych regionalnych kancelarii brokerskich, które przywiązane do idei niezależności poszukują elastycznych form współpracy, umożliwiających przezwyciężenie barier rozwojowych oraz stabilizujących rynkową pozycję. 

Aktualnie członkami CONECTO BROKER jest 29 kancelarii brokerskich z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i lubelskiego. Łączny przypis wszystkich udziałowców to prawie 256 000 000 złotych, co sytuuje CONECTO BROKER na 11-tym miejscu wśród największych brokerów w Polsce! 

CONECTO BROKER to bezpieczny ekosystem dla rozwoju kancelarii brokerskich.

Idea Conecto Broker?

Misją CONECTO BROKER jest połączenie regionalnych możliwości w globalną moc, z zachowaniem dużej elastyczności cechującej mniejsze firmy i jednoczesnym uzyskaniem skuteczności oraz możliwości typowych dla dużych podmiotów brokerskich.

CONECTO BROKER sięga do prawdziwych korzeni oraz idei spółdzielczości. Niczego nie narzuca członkom, wskazuje jedynie optymalny kierunek i rozwiązania, których zastosowanie w ostatecznym rozrachunku wzmacnia poszczególnych członków. Silni, niezależni członkowie, to silna, jednolita na zewnątrz grupa, która może więcej.