Ubezpieczenie Mienia Wspólnot Mieszkaniowych od wszystkich ryzyk („All-Risk”)

Program ubezpieczeniowy „DOM POD OCHRONĄ” dedykowany dla Zarządców Wspólnot Mieszkaniowych i TBS kompleksowo chroni całe mienie Wspólnot Mieszkaniowych, w szczególności przedmiotem ubezpieczenia są:

 • budynki i budowle wraz ze stałymi elementami a w szczególności okna wraz z zamknięciami i urządzeniami zabezpieczającymi, drzwi wewnętrzne w nieruchomości wspólnej, wykładziny sufitów, ścian i podłóg - na stałe związane z ich powierzchnią, schody wewnętrzne, wbudowane meble, sufity podwieszane, kominki, antresole oraz wszelkiego typu zabudowy, tynki i powłoki malarskie, instalacje centralnego ogrzewania, kotły centralnego ogrzewania, grzejniki, piece, trzony kuchenne, urządzenia sanitarne, skrzynki pocztowe wewnątrz budynku, kasety przywoławcze wind, anteny umocowane trwale na dachu lub ścianie budynku, drzwi wejściowe do budynku, bramy wjazdowe do garaży, kasety domofonów, rynny, okapy, parapety, kolektory słoneczne umocowane trwale na dachu, drzwi wejściowe do lokali i piwnic oraz okna zewnętrzne wraz z parapetami)
 • altany i budowle śmietnikowe, ogrodzenia, bramy wjazdowe, garaże oraz inne budowle stanowiące mienie wspólnoty mieszkaniowej
 • inne instalacje finansowane ze środków wspólnoty mieszkaniowej lub przekazane wspólnocie przez poprzedniego właściciela

Najszerszy zakres ubezpieczenia na rynku gwarantują klauzule m.in.:

 • ubezpieczenie maszyn od awarii
 • ubezpieczenie zastąpienia dla dźwigów osobowych
 • ubezpieczenie szkód elektrycznych powstałych w maszynach elektrycznych
 • ubezpieczenie aktów wandalizmu
 • ubezpieczenie kradzieży zwykłej 
 • ubezpieczenie szkód estetycznych (graffiti)
 • ubezpieczenie ryzyka przepięć/przetężeń
 • ubezpieczenie prac remontowo modernizacyjnych
 • ubezpieczenie prac budowlano-montażowych
 • ubezpieczenie ryzyka katastrofy budowlanej
 • ubezpieczenia podziemnych instalacji wodno-kanalizacyjnych i CO 
 • ubezpieczenie kosztów utraty wody
 • ubezpieczenie mienia lokatorów

Uwaga!
Budynki ubezpieczamy od wartości odtworzeniowej, bez uwzględnienia stopnia zużycia technicznego. Brak franszyz redukcyjnych i integralnych!

Poznaj szczegółowy zakres oraz przedmiot ubezpieczenia! Skontaktuj się z nami! Tel. +48 666 377 534

 

Program „DOM POD OCHRONĄ” to profesjonalne zabezpieczenie mienia Wspólnot Mieszkaniowych! Z programu skorzystało już kilkaset Zarządców i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zobacz także: